Expertises na schade

Expertises

– Tegenexpertise voor brandschade, waterschade, stormschade

– Voor schade aan onroerende en roerende goederen

– Samenstellen van claims

– Verdediging van slachtoffers tegenover verzekeraars en/of derden

– Toezicht en controle – eerste voorzorgsmaatregelen

– Advies en bijstand bij gerechtelijke expertises

Onze specialiteiten in expertises :

Brandschade, Waterschade, Stormschade, Bliksemschade, Diefstalschade, Inrijding-schade, Bedrijfsschade, Rechtsbijstand

* In brandpolissen is een (gedeeltelijke) terugbetaling van de kosten van de tegenexpert of privé-expert van het slachtoffer voorzien
expertises na brand

Share