Landmetingen

Landmetingen

  • Opmetingen
  • Afpalingen
  • Verdelingen
  • Muurovername(*)
  • Opstelling dossier van stedenbouwkundige attesten

(*) Een muurovername is de handeling van opmeten en waarderen van een gemeen te maken scheidingsmuur én het opstellen van proces-verbaal dat de aankoop van de muurgemeenschap bewijst. Het proces-verbaal van muurovername, die door beide partijen wordt ondertekend, moet worden geregistreerd. De overnemer staat in voor de kosten van opmaken van het proces verbaal van muurovername en van de registratie ervan.

landmetingen

Share