Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijvingen

Vóór en ná werken (constructieve plaatsbeschrijving)

1. Plaatsbeschrijving vóór werken dient opgemaakt te worden om een
beschrijving te geven van de bestaande toestand, alvorens er werken
zullen worden uitgevoerd.
2. werken: Er wordt een beschrijving gemaakt van de verandering in
de toestand, een eventuele becijfering van de schade kan eveneens
gemaakt worden.

Vóór aanvang en ná einde huurceel (locatieve plaatsbeschrijving)

1. Deze plaatsbeschrijvingen dienen opgemaakt te worden ter voorkoming
van discussies tussen de eigenaar van een gebouw en de huurder ervan.
2. Een beschrijving van het gebouw, met de nadruk op de verschillen met
de plaatsbeschrijving voor de aanvang van de huur.

plaatsbeschrijvingen

Share