Brandpreventie: inleiding

Jaarlijks zijn er in België bijna 10.000 branden, die niet alleen goederen, maar vooral mensen in gevaar brengen. U kunt dit gevaar verminderen!
De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot een onbeheersbare brand die zich geweldig snel uitbreidt? Nochtans kunt u brand in de meeste gevallen voorkomen. Gewoon door enkele eenvoudige organisatorische maatregelen te treffen. Lees het artikel over verschillende nuttige tips mbt brandpreventie op www.brandwonden.be

brandpreventie

Share