Gemarkeerde Archieven: waterschade

Waterschade: beter voorkomen dan genezen. De laatste dagen staan de hemelsluizen helemaal open. Goed weer voor de studenten misschien, maar heel wat mensen hebben te kampen met wateroverlast. Weerman Frank Deboosere rekende uit dat er maandag in 12u  tijd maar liefst  600 miljard liter water gevallen is in België. Wie kampt met (dreigende) wateroverlast, bekijkt […]

Oorzaken van waterschade: opgelet met vriesweer! Vriesweer dat waterleidingen in de buitenlucht of in onverwarmde lokalen doet barsten… , waterinsijpeling via het dak en platte daken, overlopen van verstopte dakgoten, lekken in verouderde (roestige) leidingen, overlopen van wasmachines of vaatwassers, alsook vergeetachtigheid en onachtzaamheid, zoals een openstaande kraan,… Het leidt allemaal tot schade. De helft […]

Brandverzekering bij Waterschade De brandverzekering dekt verschillende soorten schades. Uiteraard dekt het schade als gevolg van brand, maar ook schade als gevolg van water is een belangrijke dekking. Waterschade wordt bij alle aanbieders van een brandverzekering gedekt en is daarmee een van de hoofddekkingen naast, bijvoorbeeld, schade door brand. In principe is de naam ‘brandverzekering’ […]