Waterschade: beter voorkomen dan genezen.

De laatste dagen staan de hemelsluizen helemaal open. Goed weer voor de studenten misschien, maar heel wat mensen hebben te kampen met wateroverlast. Weerman Frank Deboosere rekende uit dat er maandag in 12u  tijd maar liefst  600 miljard liter water gevallen is in België. Wie kampt met (dreigende) wateroverlast, bekijkt best de checklist “Overstroming”.

Waterschade in huis komt in ons land steeds vaker voor. Het water kan op verschillende manieren uw woning binnendringen. In de eerste plaats is het van belang om na te gaan waar dit water vandaan komt. Enerzijds is dit belangrijk voor uw verzekeraar, anderzijds kunt u zo ook nagaan of er enige mogelijkheid is om ergere waterschade te voorkomen.

Share